Täiskasvanuharidus Tartumaal

Koostöös Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooniga (ETKA) ANDRAS käivitas Eesti Külaliikumine Kodukant programmi “Kogukonna toel õppima”. Õppitegevuse toetamiseks on loodud  üle-Eestiline täiskasvanuhariduse saadikute võrgustik. Täiskasvanute hariduse valdkond kuulub Haridus- ja Teadumisnisteeriumi haldusalasse.

Alates 2018. aastast on Tartumaa täiskasvanuhariduse infolevitajaks ja koordineerijaks Kodukant Tartumaa. 

Täiskasvanu Õppija Nädal  (TÕN) on elukestva õppe üritus, kus fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul.


t6n kuubikud                                                                                                                                                                                                                  

 Vaata veel: ETKA ANDRAS

 

 

 

Search