Üits and niidikõse, tõene and niidikõse, hulga pääle saap hame (Võnnu)

Kodukant Tartumaa ühendab eri külakogukondade arengu ja huvide eest seisvaid mittetulundusühinguid, arengurühmi ja üksikisikuid Tartumaal. Ühing tegutseb avalikes huvides lähtudes motost "Kogu Tartumaa peab elama". 

 

 

 

Meie põhitegevusteks on:

  • maaelu arengut toetavate isikute ühendamine
  • maaelu arengut toetava teabe hankimine ja levitamine
  • maaelu arengut toetav koolitustegevus
  • pere-, naiste- ja noorteliikumise propageerimine
  • keskkonnakaitse ja loodushoid
  • rahvuskultuuri säilitamine
  • kodu-uurimise toetamine
  • väikeettevõtluse toetamine maal
  • maaelu arengut toetav välissuhtlus                       

 

 

18 10 27 tartumaa12

Search